تبلیغات
⊥ℯϰ⊥ - مطالب ro jae
⊥ℯϰ⊥


نچــــ نچـــــــ


نویسندهـ هایـ گلـــــــــــــ فعالیتـ همـ بـــــــــــــــد نیســــــــــــــــــــــ:(

♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:26 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

#:)


دوستـ عزیـــــز نظـــر شمــــا محترمهــ
ولیـ
نظــــــر منـ منتخبهـ♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:20 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

بیـ ارزشـ


Image result for ‫استاتوس شاخ بازی‬‎

♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:19 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

تـــو خوبیـ


اصنـ تـــو خوبیـ
سیبـ اپلـ همـ تــو گــاز زدیـ:)


♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:18 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

غمگینمـ...


غمگینمـ
.
.
.
بهـ جونـ تـــو شادمـــا
ولیـ یهـ کلاسـ خاصیـ دارهـ


♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:13 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


میــگذرد...
ببخشیـــد اشتباهـ شـــد
 ادامهـ بـــدهـ دنیــا تغییـر نمیکنهـ


♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:17 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


بعضیا سواد حرفـ زدنـ کـ ندارنـ هیـــــــــــچ

شعور خفهـ شدنــ همـ ندارنـ♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:13 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


مــَنطقے حرفـ زدלּ با بــَعضے ﮩـا،

حــَتے از پوشیدלּ دمپایے انگشتے

با جورابـ ﮩـــَم ســَختـ تــَرهـ !♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:10 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


___ببـــــــینـ__

⇦ اسکـُــــــلـ ⇨

حتـــــــے در حــــَدهـ ” ســاعتمــــــمـ “

نیســـــتے کهـ بخوامـ دسـ بندازمـــــتـ♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:09 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


تحویلـ گرفتنـ بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتنـ شخصیتـ خــود آدمهـ… !!!


♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:08 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


↖گــوســفَـــند↗که باشیـ…

هَـر↙چــوپــونــیـ↘واسَتـ ✘✘تَعیینـ تَکلیفـ میکُنهـ✘✘

✘ایـ دوستایـ بیـ وفــا گوشفنــد نباشینـ✘♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:03 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


Related image

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 06:31 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


✘حرفــــامـ تکـ سایزهـ تنهـ هـــر مغزیــ نمیرهـ✘

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 06:29 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


بهـ بعضیـــا بایــد گفتـ صــــدا دوربینـ حرکتـ...گمشــــــو

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 02:15 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


↺عـــــــزیــــــزم↻

⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ

ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت

ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 01:12 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


مهمـ نیستـ در موردمـ چیـ فکـر میکننـ

مهمـ اینهـ اونـقدر مهممـ کـ میشننـ راجبمـ فکـر میکننـ!!!!♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 01:10 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

کافیهـ


Related image

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:49 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

بعضیـــا


منـ و بعضیـــا خیلیـ تفاهمـ داریم...مثلـــا هــر دومونـ از همـ متنفریمـ:)

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:46 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


هیچوقتـ سگـ نخریـــد چونـ توقعتونـ از آدمــــــــا میرهـ بالـــــا

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:44 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

؟


واقعا چه فایدهـ ؟؟؟
بالایـ خطـ فقر باشیـ و زیر خطـ فهمـ …


♥ نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 06:58 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

میـــگذرد...


زندگیـ
چه با خلافـ
چه بی خلافـ
چه برخلافـ
میگـــــــذرد …


♥ نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 06:56 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


عرضمـ بهـ حضورتونـ کهـ هــــر کسـ بهـ اندازهـ ادعاشـ بیـ خاصیتهـ:)

♥ نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 06:52 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


اصنـ برامـ مهمـ نیســــ:)

♥ نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 06:45 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


شاخـ بودنـ تـو دنیایـ مجازیـ مثـــ پولـــدار بودنـ تـو بازیـ GTA میمونهـ :)))


♥ نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت 02:21 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

دلــــ


دیــروز كوچهـ تنگـ بـود
امروز دلِـ مـا …


♥ نوشته شده در سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 01:46 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

آدمــا


آدمــا همونقــدر نمیخوانـ حالتـ رو بدوننـ کهـ تـو میخوایـ بگیـ!

♥ نوشته شده در سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 01:43 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

ینیـ؟؟؟منـ رفتمـ تـــو چهـــاردهـ؟؟؟^__________^


✘ آنیــــا ✘
✘ امـــروز 30 خـــرداد تولدمهـ✘
✘خودمـ باورمـ نمیشهـ بــا اینـ کودکـ درونمـ رفتمـ تـــو14سالـ✘
✘حـــرفـ خاصیـ ندارمـ✘
✘بایـ تــــا هایـ✘


Image result for ‫تولدم مبارک‬‎
Image result for sana png♥ نوشته شده در سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 01:07 ق.ظ توسط ro jae: نظرات()

حرفــــــــــ


چـــــــــــــــــــــــــرااا؟
هیچکسـ شبیهـ حرفاشـ نیسـ♥ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 01:48 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

خاموشیــــــ


زیـــــــاد شاخـ نشـــو
نتـــــو خاموشـ کنمـ
خاموشـ میشیـ♥ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 01:46 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

مردمـــــــ...


Related image

♥ نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 01:44 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

.: تعداد کل صفحات 6 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

]