تبلیغات
⊥ℯϰ⊥ - مطالب هفته اول تیر 1396
⊥ℯϰ⊥


یهویی


.
همه یهویی ها خوبن :
یهویی بغل کردن
یهویی بوسیدن
یهویی دیدن
یهویی سورپرایز کردن
یهویی بیرون رفتن
یهویی دوست داشتن
یهویی عاشق شدن
امــــــــــــــا
اما امان از یهویی رفتن !!!
.


♥ نوشته شده در سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 07:52 ب.ظ توسط بیــــ اَصــــآبــــ :| ....: نظرات()

اشتباه تو


اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی …
.
.
.
وقتی نگاهشان رو به توست
تو لبخندشان را میبینی
من تیزیِ دندانشان را …
پس ؛
نپرس چرا مضطربم؟!
.
.
.
سخت است گلدان باشی
برای گلی که مصنوعی ست …
.
.
.
نا امیدانه تیغ را رها میکنم!
خودکشی برای زنده هاست …
.


.
.
بیش از این اانتظار کشیدنم بیهوده است
تو نمی آیی !
این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …
.
.
.
نگران تاول دستانت بودم؛
وقتی به من تبر میزدی…
.
.
.
بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم
از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم
بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،
ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم
.
.
.
چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان!
برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم …
.
.
.
آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی
تمام خیابان را بغض بند آورده بود
و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،
آنرا شال گردنی سفید تو میشنید
حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،
اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق ؛
…رفتی…
.
.
.
تمام شهر پر از فیلتر سیگار است
بی وفا چند نفر را..!؟
.
.
.
به من نگو “گلم”!
من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…
.
.
.
فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود،
رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت!
کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند،
حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند
من از او دلگیر نیستم؛ زمین است و هوسهایش …!
فقط کمی برایش نگرانم؛
او بالهایش را… و آسمان را فراموش کرده♥ نوشته شده در سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 07:48 ب.ظ توسط بیــــ اَصــــآبــــ :| ....: نظرات()

نچــــ نچـــــــ


نویسندهـ هایـ گلـــــــــــــ فعالیتـ همـ بـــــــــــــــد نیســــــــــــــــــــــ:(

♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:26 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

#:)


دوستـ عزیـــــز نظـــر شمــــا محترمهــ
ولیـ
نظــــــر منـ منتخبهـ♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:20 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

بیـ ارزشـ


Image result for ‫استاتوس شاخ بازی‬‎

♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:19 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

تـــو خوبیـ


اصنـ تـــو خوبیـ
سیبـ اپلـ همـ تــو گــاز زدیـ:)


♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:18 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

غمگینمـ...


غمگینمـ
.
.
.
بهـ جونـ تـــو شادمـــا
ولیـ یهـ کلاسـ خاصیـ دارهـ


♥ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 06:13 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


میــگذرد...
ببخشیـــد اشتباهـ شـــد
 ادامهـ بـــدهـ دنیــا تغییـر نمیکنهـ


♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:17 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


بعضیا سواد حرفـ زدنـ کـ ندارنـ هیـــــــــــچ

شعور خفهـ شدنــ همـ ندارنـ♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:13 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


مــَنطقے حرفـ زدלּ با بــَعضے ﮩـا،

حــَتے از پوشیدלּ دمپایے انگشتے

با جورابـ ﮩـــَم ســَختـ تــَرهـ !♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:10 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


___ببـــــــینـ__

⇦ اسکـُــــــلـ ⇨

حتـــــــے در حــــَدهـ ” ســاعتمــــــمـ “

نیســـــتے کهـ بخوامـ دسـ بندازمـــــتـ♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:09 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


تحویلـ گرفتنـ بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتنـ شخصیتـ خــود آدمهـ… !!!


♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:08 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


↖گــوســفَـــند↗که باشیـ…

هَـر↙چــوپــونــیـ↘واسَتـ ✘✘تَعیینـ تَکلیفـ میکُنهـ✘✘

✘ایـ دوستایـ بیـ وفــا گوشفنــد نباشینـ✘♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 08:03 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


Related image

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 06:31 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


✘حرفــــامـ تکـ سایزهـ تنهـ هـــر مغزیــ نمیرهـ✘

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 06:29 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


بهـ بعضیـــا بایــد گفتـ صــــدا دوربینـ حرکتـ...گمشــــــو

♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 02:15 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


↺عـــــــزیــــــزم↻

⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ

ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت

ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 01:12 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


مهمـ نیستـ در موردمـ چیـ فکـر میکننـ

مهمـ اینهـ اونـقدر مهممـ کـ میشننـ راجبمـ فکـر میکننـ!!!!♥ نوشته شده در یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 01:10 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

کافیهـ


Related image

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:49 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

بعضیـــا


منـ و بعضیـــا خیلیـ تفاهمـ داریم...مثلـــا هــر دومونـ از همـ متنفریمـ:)

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:46 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

:)


هیچوقتـ سگـ نخریـــد چونـ توقعتونـ از آدمــــــــا میرهـ بالـــــا

♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 02:44 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

درد دارد..........درد دارد " امـــروز " حرفــــــــــــــــــی

بـــرای گفتــــن نداشــته باشــی

با کســــــــــی کــه تا " دیروز "

تمام حــرف هایــت را فقــط

به او میگفتی♥ نوشته شده در شنبه 3 تیر 1396 ساعت 01:15 ق.ظ توسط ♛I'm not a bad person♛ : نظرات()

]