تبلیغات
⊥ℯϰ⊥ - مطالب هفته اول اسفند 1395
⊥ℯϰ⊥


کد موس :کیتی


این متن جهت تست وارد شده... لطفا پس از وارد کردن کد ابزار در وبلاگ متن رو حذف کنید

<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<style>body, a:hover{cursor:url(http://uupload.ir/files/4ug_hello_kitty_bride_1_by_hello_kitty_hugs-d4pd08l[1].gif), url(http://uupload.ir/files/4ug_hello_kitty_bride_1_by_hello_kitty_hugs-d4pd08l[1].gif), progress !important;}</style>
<!-- End Code By Love-skin.ir -->

♥ نوشته شده در یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 04:28 ب.ظ توسط darya♥ : نظرات()

صفحه ورودی :وینکس<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<div id="first_p" style="text-align:center;margin-top:5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://uupload.ir/files/3bc4_copy_20of_20winx-hv01[1].jpg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:none;">
<!-- End Code By Love-skin.ir -->
♥ نوشته شده در یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 04:26 ب.ظ توسط darya♥ : نظرات()

]