تبلیغات
⊥ℯϰ⊥ - چشم هــا
⊥ℯϰ⊥


چشم هــا


تو تنهـا نـیـــωـتـیــ...

دوـωـتانــیــ در نزدـیـــڪـــیــ ات ᓆـدم مــیــ زنند،

ـڪــهـ شاـیــد هــرگز نبـیــنـیــ...

مهـربانــیــ هــاـیــــیــ ڪـهـ،

شاـیــد بعد هــا نصـیــبت شود...

گفتـهـ ــیــ ωـهـراب را گوش ڪـردـیــ؟؟؟

چشم هــاـیــت را شُـωـتـیــ؟؟؟

جورِ دـیــگر دـیــدـیــ؟؟؟


♥ نوشته شده در یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 09:39 ب.ظ توسط ro jae: نظرات()

]